Cornelia Vrolijk, kunstschilder Amsterdam, 1944-2015

Contact

De site CorneliaVrolijk.nl is gemaakt door Josje-Marie Vrolijk en Thorstein Vrolijk, Cors kinderen, na haar overlijden in 2015, en heeft het doel het artistiek nalatenschap van Cornelia Vrolijk te archiveren en te ontsluiten, en zichtbaar te houden voor iedereen.

Onze hoop is in de loop van de jaren een zo compleet mogelijk beeld van het gehele oeuvre van Cor te kunnen tonen. Werk in particulier bezit, in collecties en in kunstuitleeninstanties. We proberen van zoveel mogelijk werk te achterhalen bij wie het zich bevindt, en de eigenaar te vragen een fotootje en informatie over het werk aan ons aan te sturen. Wij danken iedereen die ons hierbij reeds heeft geholpen!

De beeldkwaliteit van de reproducties op deze site erg wisselend. Veel van de reproducties komen uit Cors eigen portfolio’s. Dit zijn veelal geen foto’s van hoge kwaliteit: scans van uitgesneden fotoafdrukken bijvoorbeeld, of zelfs delen gehaald uit foto’s van een interieur of expositie. Ook hebben veel eigenaren een fotootje aan ons beschikbaar gesteld van werk dat zij thuis hebben. Dit zijn meestal geen professionele foto’s, maar ze geven toch een goede indruk van het werk. Sommige reproducties zijn gelukkig wel van professionele kwaliteit.

Op het publiek toegankelijke deel van de site worden alleen enkele gegevens over de werken getoond. Het achterliggende databasesysteem is echter zeer uitgebreid, met bijvoorbeeld herinneringen aan de oorsprong van het werk, anekdotes, technische details en gegevens van de eigenaar, zodat het archief in de toekomst ook voor onze kinderen en kleinkinderen van waarde zal zijn.

Heeft u een werk van Cornelia Vrolijk dat niet op de site staat? Heeft u een mooi verhaal te vertellen over een of meer van Cors werken? Of weet u nog in welke periode een bepaald werk of onderwerp werd geschilderd? Wij zijn u zeer dankbaar als u ons hierover zou willen berichten.

Contact:
Josje-Marie en Thorstein
ervencorneliavrolijk@gmail.com

Lees hier meer over Cors werk en haar loopbaan.

Bekijk hier de wikipedia pagina over Cornelia Vrolijk.

De site is ontworpen door Josje-Marie Vrolijk, en op maat gebouwd door Grip Multimedia.